Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080489

Dražba pozemků (7 143 m2) - podíl 1/3, okr. Náchod

Velká Jesenice, okres Náchod, kraj Královéhradecký
Dražba pozemků (7 143 m2) - podíl 1/3, okr. Náchod
Nejnižší podání
29 800 Kč
Datum Konání
04.03.2021 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
29 800 Kč44 700 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
Dražené pozemky parc. č. 1036/11, parc. č. 1058/1, parc. č.  1061/9 se nacházejí cca 50– 1 300 m východně od okraje zastavěné části obce Velké Jesenice. Jedná se onesousedící pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedenéjako orná půda a trvalý travní porost.Pozemek parc. č. 1061/9 jena východní a jižní straně ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku se nacházíněkolik listnatých stromů. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Travnatý pozemek parc. č. 1058/1 je na severní straně ohraničenýjehličnatými porosty.Pozemek parc. č. 1036/11 je na západní straně ohraničený dřevěnýmoplocením, které se na pozemku také nachází.V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vedenezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. St. 122/1.Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvímoceňované nemovité věci je oplocení.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080489/Velke/DR00080489~u4xda_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080489/Velke/DR00080489~6rb2q_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.