Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081192

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Přerov

Přerov, okres Přerov, kraj Olomoucký
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Přerov
Nejnižší podání
1 200 000 Kč
Datum Konání
20.10.2021 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 200 000 Kč2 400 000 Kč5 000 Kč400 000 Kč-
Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, se dvěma nadzemnímipodlažími pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelnéhotvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Přerov, v řadové zástavbě jako levá částdvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese Dluhonská 2010/56, Přerov I-Město, 750 02Přerov 2. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště).Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejnézpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4943/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 4949 -ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov,Přerov I-Město, 750 02.Dle informací ČSÚ v obci Přerov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro,hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 (I. nadzemní podlaží) a 1+1 (II.nadzemní podlaží) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dleodborného odhadu zpracovatele z roku 1927. V průběhu své celkové životnosti objektprocházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobýchživotností. V roce 2004 byla vybudována bytová jednotka ve II. nadzemním podlaží a bylaprovedena celková modernizace rodinného domu. Dle místního šetření a odborného odhaduzpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce avybavení) uvažováno se stářím objektu více než 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lzeke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobnýtechnický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmitovenkovními úpravami:- oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech v betonových sloupcích na betonovépodezdívce- ocelová vrátka- přístupový chodník dlážděný- přípojky IS
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081192/Velke/DR00081192~urg9d_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081192/Velke/DR00081192~s7kxp_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081192/Velke/DR00081192~exh7t_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba bytového domu, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 4 200 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor