Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081214

Dražba zemědělských pozemků (14 163 m2) - podíl 1/4, okr. Nový Jičín

Starý Jičín, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský
Dražba zemědělských pozemků (14 163 m2) - podíl 1/4, okr. Nový Jičín
Nejnižší podání
41 600 Kč
Datum Konání
20.10.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
41 600 Kč62 400 Kč3 000 Kč20 800 Kč-
Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m východně od okraje zastavěné části obce Starý Jičín. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 14 163 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 526/9, který je ve vlastnictví obce Starý Jičín.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Věcné břemeno práva zřídit a provozovat podzemní vedení kabelové telekomunikační sítě a právo vstupovat nebo vjíždět za účelem údržby a oprav, právo kácet a oklešťovat dřeviny s povinností k pozemkům parc. č. 522/64 a parc. č. 526/12 ve prospěch společnosti Telia Carrier Czech republic a.s.Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Starojicko a.s. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081214/Velke/DR00081214~ig3l3_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba bytového domu, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 4 200 000 Kč