Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081428

Dražba pozemků (1 502 m2) - podíl 1/4 a (544 m2) - podíl 1/2, okr. Hodonín

Domanín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
Dražba pozemků (1 502 m2) - podíl 1/4 a (544 m2) - podíl 1/2, okr. Hodonín
Nejnižší podání
8 400 Kč
Datum Konání
20.01.2022 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
8 400 Kč12 600 Kč1 000 Kč3 000 Kč-
LV 66 a LV 728Dražené pozemky parc. č. 1467/6, parc. č. 1468/9, parc. č. 1473/5,parc. č. 1457/5 a parc. č. 1460/85 se nacházejí cca 1 500 m severně od okrajezastavěné části obce Domanín. Jedná se o soubor nesousedících převážnězemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemkyvedené jako ostatní plocha, orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost ovýměře 2 046 m2. Na pozemku parc. č. 1457/5 se nachází lesní porost.Na pozemku parc. č. 1467/6 se nachází nezpevněná cesta. Ostatní pozemky jsoutravnaté a zemědělské. Pozemky jsou svažité k severozápadní a k východnístraně. V době oceňování byly pozemky převážně využívané. K pozemkům vedenezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081428/Velke/DR00081428~sid8g_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: