Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081429

Dražba pozemků (12 982 m2) - podíl 1/2, okr. Bzenec

Bzenec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
Dražba pozemků (12 982 m2) - podíl 1/2, okr. Bzenec
Nejnižší podání
90 000 Kč
Datum Konání
20.01.2022 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
90 000 Kč135 000 Kč1 000 Kč30 000 Kč-
LV 2507Dražené pozemky parc. č. 4977/11, parc. č. 4986/3, parc. č.5185/15, parc. č. 5186/16 a parc. č. 5192/420 se nacházejí cca 1,6 km severně acca 2,7 km jihovýchodně od okraje zastavěné části města Bzenec. Jedná se osoubor nesousedících, převážně zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Vkatastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a vodníplocha o výměře 12 982 m2. Na pozemku parc. č. 5186/16 se nacházíkoryto místního potoka. Na pozemku parc. č. 5185/15 se nachází nezpevněnácesta. Na pozemku parc. č. 4977/11 se nacházejí listnaté porosty. Ostatnípozemky jsou zemědělské. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. Kpozemkům parc. č. 5185/15, parc. č. 5186/16 a parc. č. 5192/420 vede nezpevněnácesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.  
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(htnivtt4i3l4cwxt0yznkj1h))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081429/Velke/DR00081429~0f0m7_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: