Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081661

INSOLVENCE Dražba agroturistického centra v obci Pavlíkov, okres Rakovník

Pavlíkov, okres Rakovník, kraj Středočeský
INSOLVENCE Dražba agroturistického centra v obci Pavlíkov, okres Rakovník
Nejnižší podání
12 713 334 Kč
Datum Konání
29.09.2022 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
12 713 334 Kč19 070 000 Kč50 000 Kč1 000 000 Kč-
Dražba agroturistického centra v obci Pavlíkov, okresRakovník Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to pozemek parc.č.St. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skřivaň, č.p.13, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1/1), parc.č. St. 1/2 – zastavěnáplocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skřivaň, č.p. 66, bydlení (stavbastojí na pozemku p.č. St. 1/2), parc.č. St. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, napozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV), parc.č. 69 – orná půda,parc.č. 72/1 – ostatní plocha, parc.č. 72/2 – ostatní plocha, parc.č. 74 –ostatní plocha, parc.č. 75/2 – ovocný sad, parc.č. 75/3 – zahrada, parc.č. 610– ostatní plocha, vše v k.ú. Skřivaň, obec Pavlíkov, okres Rakovník. Jedná se o agroturistické centrum, tvořené souborem pozemkůa budov, které se nachází v zastavěné části obce Pavlíkov, v místní částiSkřivaň. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek ajsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Areál jenapojen na IS: elektro, obecní vodovod, vlastní septik, vlastní studnu. V obciPavlíkov nachází tyto IS: hloubková kanalizace. Objekt č.p. 13 - bydlení, na pozemku p.č. St. 1/1 -„zámek“Jedná se o částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva sedvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod valbovou střechou. Objektje situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Původnístáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce1950 byla provedena výměna krovu. V roce 2012 byla započata kompletnírekonstrukce vnitřního vybavení objektu, která byla stavebně, technicky afunkčně dokončena v roce 2016. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni oceněníuvažovat jako velmi dobrou. Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „sýpka, šenk“Jedná se o nepodsklepený, panelový objekt původní sýpky sedvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný dopůdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Původní stáří objektu jedle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 byla naobjektu provedena kompletní modernizace vnitřního vybavení. Celkový technickýstav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou. Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „budovastodoly, relaxační centrum“Jedná se o nepodsklepený, přízemní objekt s využitýmpodkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaruobdélníka jako samostatně stojící. Původní stáří objektu je dle dostupnýchpodkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 proběhla kompletnímodernizace vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni oceněníuvažovat jako velmi dobrou. Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „stáje,bourárna masa“Jedná se o nepodsklepený, přízemní objekt ze smíšeného zdivapod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru jakosamostatně stojící. Objekt sestává z boxů pro koně (celkem 10 stání), druhápolovina se přebudovává na společenský sál, dále se v objektu nachází bourárnamasa se sociálním zařízením, chladícím a bouracím pultem. Původní stáří objektuje dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 proběhlakompletní modernizace objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dniocenění uvažovat jako dobrou. Objekt č.p. 66 - bydlení, na pozemku p.č. St. 1/2 -„rodinný dům“Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům, ze smíšenéhozdiva pod valbovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníkajako samostatně stojící. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupnýchpodkladových materiálů přes 100 roků. V roce 2015 proběhla kompletnímodernizace vnitřního vybavení objektu. Celkový technický stav a údržbu lze kedni ocenění uvažovat jako velmi dobrou. Objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. St. 67Jedná se o částečně podsklepený, přízemní objekt garáže zesmíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Původní stáří objektu je dle dostupnýchpodkladových materiálů přes 100 roků. V roce 2014 proběhla celková modernizaceobjektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmidobrou.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~40gjp_1.jpg
obrázek 1/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~kac1d_2.jpg
obrázek 2/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~j9ial_3.jpg
obrázek 3/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~h9pjs_4.jpg
obrázek 4/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~ktfl8_5.jpg
obrázek 5/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~24b3w_6.jpg
obrázek 6/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~mebxv_7.jpg
obrázek 7/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~4n7fj_8.jpg
obrázek 8/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~ox79j_9.jpg
obrázek 9/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~ccrd7_10.jpg
obrázek 10/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~0pbgu_11.jpg
obrázek 11/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~l0bbu_12.jpg
obrázek 12/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~m22tq_13.jpg
obrázek 13/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~7c3op_14.jpg
obrázek 14/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~bwrq6_15.jpg
obrázek 15/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~r7n7t_16.jpg
obrázek 16/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~dho2s_17.jpg
obrázek 17/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~n62q9_18.jpg
obrázek 18/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~o8s95_19.jpg
obrázek 19/20
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081661/Velke/DR00081661~m8yic_20.jpg
obrázek 20/20
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
NeutriCS, a. s.
Aukce domu Rybářská 448/3 včetně pozemku, Brno-střed
nejnižší podání: 14 400 000 Kč
Aukce obytného domu Bratislavská 268/80, Brno-sever
nejnižší podání: 47 200 000 Kč