Úvodní stránka >> Dražby >> DR00068934

Dražba RD s pozemky (2125 m2) - podíl 1/10 a dražba pozemků (3489 m2) - podíl 1/6, okr. Bruntál

Horní Město, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský
Dražba RD s pozemky (2125 m2) - podíl 1/10 a dražba pozemků (3489 m2) - podíl 1/6, okr. Bruntál
Nejnižší podání
37 500 Kč
Datum Konání
30.05.2018 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
37 500 Kč75 000 Kč2 000 Kč18 500 Kč-
Na základě požadavku objednavatele je předmětem ocenění ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaných na LV č. 24 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitostem zapsaných na LV č. 47, vše pro Stříbrné Hory, obec Horní Město, okres Bruntál. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a takto jsou i užívány. Dále bylo zjištěno, že objekt bez čp/če - zem . stav, na pozemku p.č. St. 8/2 - zastavěná plocha a nádvoří, již neexistuje zanikl. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Horní Město, v místní části Stříbrné Hory, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku, nebo ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p. č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 a dále přes pozemek p.č. 66/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 a pozemcích p.č. 790 - ostatní plocha a p.č. 13/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikaci se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: obecní vodovod, elektro a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 (tři obytné místnosti, kuchyň a sociální zázemí je situováno v I. nadzemním podlaží a jedna obytná místnost se nachází v podkroví) s podstandardním sociálním zařízením. Objekt sestává z obytné a hospodářské části. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1932. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2004 byly položeny nové podlahy v I nadzemním podlaží a byl vybudován obytný pokoj v podkroví. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupu, která je situována na pozemku jiného vlastníka. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako značně zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~a9319_1.jpg
obrázek 1/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~07igk_2.jpg
obrázek 2/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~kjg3n_3.jpg
obrázek 3/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~po2hq_4.jpg
obrázek 4/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~3wcht_5.jpg
obrázek 5/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~surw5_6.jpg
obrázek 6/6
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba bytu (41,7 m2), okr. Olomouc
nejnižší podání: 266 700 Kč
Dražba pozemku (209 m2) - ostatní plocha, okr. Zlín
nejnižší podání: 89 666 Kč
Zahrádkářská chata, okr. Brno - město
nejnižší podání: 65 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Osobní automobil FIAT Punto 1,2
nejnižší podání: 10 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba garáže, okr. Jablonec nad Nisou
nejnižší podání: 80 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 44690/12 rodinný dům ve Cvikově
nejnižší podání: 300 000 Kč