Úvodní stránka >> Dražby >> DR00073708

Dražba administrativní budovy - dříve zámku s pozemky, okr. Benešov

Pravonín, okres Benešov, kraj Středočeský
Dražba administrativní budovy - dříve zámku s pozemky, okr. Benešov
Nejnižší podání
1 020 600 Kč
Datum Konání
10.01.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 020 600 Kč3 402 000 Kč1 000 Kč240 000 Kč-
Dražená budova č.p. 1 Pravonín jepůvodním zámkem, který byl postaven na konci 17. století na místě původnígotické tvrze. Následně byl zámek několikrát přestavován, naposled v 2.polovině 19. století byla část barokního zámku přestavěna v novorenesančním stylu.Po roce 1945 byly provedeny stavební úpravy (rozdělení místností příčkami,zazdění některých oken a dveří) a zámek byl využíván jako sídlo národníhovýboru, policie, pošty. Budova nebyla udržovaná a naposled byla využívaná v 80.letech minulého století. Od té doby zámek chátrá, je bez údržby. Je propadlástřecha, do budovy zatéká, je narušená její statika, je vylomené průčelí. Zámekje vhodný ke kompletní rekonstrukci. Jedná se o samostatně stojícístavbu v centru obce Pravonín. Půdorys budovy je ve tvaru písmene „E".Zastavěná plocha je cca 812 m2. Průčelí je orientované jižním směrem do návsi.Na štítu jsou osazeny dvě pískovcové sochy. Budova má dvě nadzemní podlaží.Konstrukce budovy je smíšená. Střecha je valbová s taškovou krytinou. Přístup knemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Přípojky inženýrských sítí nebylyzjištěny. V obci jsou k dispozici inženýrské sítě: elektřina, vodovod. Pozemek parc. č. St. 1/1 jezastavěnou plochou pod budovou č.p. 1. Na stavební pozemek navazují pozemkyparc. č. 1/1, parc. č. 1/9, parc. č. 1/10 a parc. č. 2192/1. Jedná se o částzámeckého parku, nyní neudržované. Část pozemků je zřejmě využívaná přilehlýmzemědělským družstvem. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a porosty.Pozemky mají nepravidelný tvar, nejsou oplocené, jsou rovinaté. Pozemky jsoupřístupné přes pozemek parc. č. 2190/1, který je ve vlastnictví obce Pravonín. Součástí nemovité věci jsouzpevněné plochy a porosty.Zámek s přilehlými pozemky jezapsán jako kulturní památka pod katalogovým číslem 1000154211.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00073708/Velke/DR00073708~8fwmq_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00073708/Velke/DR00073708~o3y0n_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00073708/Velke/DR00073708~sj0r4_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00073708/Velke/DR00073708~of84t_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor