Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077176

Chata - Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem, okres Mělník, kraj Středočeský
Chata - Kostelec nad Labem
Nejnižší podání
144 000 Kč
Datum Konání
13.12.2018 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
144 000 Kč216 000 Kč10 000 Kč50 000 Kč-

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 16 na pozemku parc. č. St. 197 včetně pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 197, se kterým tvoří jednotný funkční celek.

Jedná se o rekreační chatu skládající se z více na sebe navazujících částí. Hlavní část je jednopodlažní převážně dřevěné konstrukce s tmavým dřevěným obložením. Nachází se zde terasa s dřevěným zábradlím, skrz kterou je umožněn vstup do chaty. Z levé strany navazuje nízká zděná přístavba se světlou fasádní omítkou a rovnou střechou. Stavba je v původním stavu se známkami opotřebení.

Jelikož nebyl umožněn přístup do vnitřních prostor nemovité věci, není známý stav interiéru ani další informace o předmětné nemovité věci či jejím příslušenství. Interiér považován za standardní s přihlédnutím k celkovému stavu nemovité věci.

Předmětem tohoto znaleckého posudku je stavba č. e. 16 a pouze pozemek parc. č. St. 197, tedy zastavěný pozemek pod stavbou. Okolní pozemky, kde se nachází oplocená zahrada, bazén, plocha pro parkování a příjezdové a přístupové cesty nejsou předmětem ocenění. Tyto pozemky má ve vlastnictví Město Kostelec nad Labem a vlastník si je pravděpodobně pronajímá. Tudíž je zde riziko omezené přístupnosti k rekreační chatě.

Nemovitost je dostupná po místní komunikaci vedoucí podél řeky Labe. Možnost parkování je před chatou. Jedná se o zónu s vysokým nebezpečím výskytu povodní.

Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa, ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užité plochy chaty činí 24 m2. Půdorys ani jiná technická dokumentace nebyly předloženy.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077176/Velke/DR00077176~2scn3_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077176/Velke/DR00077176~v7tuu_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077176/Velke/DR00077176~4ct9s_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Křivánek Lukáš, Mgr.

IČO: 01825992   DIČ:
T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Telefon 353 224 896
www.eukv.cz
e-mail: podatelna@eukv.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
Dražba RD s pozemkem, okr. Kroměříž
nejnižší podání: 173 333 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Znojmo
nejnižší podání: 44 667 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Jeseník
nejnižší podání: 286 600 Kč