Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077531

Dražba haly s pozemkem a příslušenstvím, okr. Moravský Beroun

Moravský Beroun, okres Olomouc, kraj Olomoucký
Dražba haly s pozemkem a příslušenstvím, okr. Moravský Beroun
Nejnižší podání
340 000 Kč
Datum Konání
19.02.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
340 000 Kč510 000 Kč1 000 Kč70 000 Kč-
Pozemek parc.č. 1342,jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.Pozemek parc.č. 1342 jev katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkovéploše 2634 m2. Pozemek je rovinatý a oplocený. Na pozemku jsouzpevněné plochy a porosty. Dále se na pozemku nachází kolna s pultovoustřechou s vlnitého plechu. Pozemek je v územním plánu města vedenýjako plocha k bydlení v bytových domech. Pozemek je přístupný přes pozemekparc.č. 1287, který je vlastnictví města Moravský Beroun.Součástí nemovité věci jsou IS,zpevněné plochy a porosty.Na pozemku se nachází stavba bezč.p./č.e. Pravděpodobně se jedná o bývalý komerční areál, který se skládáz budovy a haly. Jedná se o řadovou, krajní budovu, která je pravděpodobnězaložena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z částíhrázděná. Budova je neudržovaná a jeví se jako nevyužívaná. Okna budovy jsoutvořena luxfery a jsou dřevěná zdvojená. Část oken je vybavena mřížemi. Fasádabudovy není zateplená. Ve východní části budovy se nachází vjezd do budovys dřevěnými a dvoukřídlovými vraty. Přístup k nemovitosti je pomístní zpevněné komunikaci.Dále se na pozemku nachází halabez č.p./č.e., která tvoří příslušenství k výše uvedené budově. Fasádabudovy není zateplená. Součástí haly je ocelové silo.Z inženýrských sítí jenemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a plynovodu. V dosahu jevodovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Příslušenstvím nemovité věci jeoplocení, hala a kolna.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077531/Velke/DR00077531~ok9fh_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba garáže s pozemkem, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 100 000 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
nejnižší podání: 1 240 Kč
Dražba pozemku (1 954 m2), okr. Louny
nejnižší podání: 36 000 Kč
Dražba pozemků (46 940 m2) - podíl 1/4, okr. Semily
nejnižší podání: 163 334 Kč
Dražba bytu 3+1 (67,01 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 386 667 Kč
Dražba průmyslové budovy, okr. Frýdek - Místek
nejnižší podání: 135 000 Kč
Dražba garáže - podíl 1/3, okr. Cheb
nejnižší podání: 12 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda