Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077704

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/2, okr. Prostějov

Lipová, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/2, okr. Prostějov
Nejnižší podání
187 000 Kč
Datum Konání
06.06.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
187 000 Kč280 500 Kč1 000 Kč30 000 Kč-
Rodinný dům č.p. 107 HrochovJedná se o řadový přízemní rodinný dům s volným půdnímprostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav jeodpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinouz pálených tašek. Na střeše jsou dále žlaby a svody z pozinkovanéhoplechu a komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. K domupatří oplocená zahrada, na které se nachází studna, samostatně stojící garážs dřevěnými dvoukřídlými vjezdovými vraty a pultovou střechous krytinou z plechu. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojkuelektřiny a vodovodu a odpady jsou svedeny do septiku.  Přístup k nemovité věci je po místnízpevněné komunikaci.Pozemek parc. č. St. 84 je v katastru nemovitostí vedenjako zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 221m2. Pozemek jez části zastavěn plochou pod domem č.p. 107 a hospodářskou budovou. Zbyloučást pozemku tvoří zahrádka a dvorek. Na stavební pozemek navazuje pozemekparc. č. 580, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada ovelikosti  668m2a je z části zastavěn garáží a studnou. Pozemky jsou travnaté, rovinaté,udržované a oplocené. Zemědělské plochy HrochovJedná se o pozemky parc. č. 363/2 o velikosti 117m2,parc. č. 364 o velikosti 1043m2 a parc. č. 365/1 o velikosti 81m2,které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Výše uvedenépozemky se nacházejí v zemědělsky obhospodařovaném území, cca 900mjihovýchodně od zastavěné části obce Hrochov. Pozemky spolu tvoří jeden celek ajsou nepravidelných tvarů. K pozemkům je přístup přes okolní pozemky,které jsou ve vlastnictví města Prostějov, nebo státu. K pozemkům nevedepříjezdová cesta.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077704/Velke/DR00077704~0d1xm_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077704/Velke/DR00077704~2b36i_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077704/Velke/DR00077704~sni8v_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077704/Velke/DR00077704~hwe1k_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077704/Velke/DR00077704~hdbgo_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemku (628 m2), okr. Chrudim
nejnižší podání: 50 600 Kč
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Dražba pozemku (2 159 m2), okr. Jablonec nad Nisou
nejnižší podání: 38 000 Kč
Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA
nejnižší podání: 5 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych