Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077899

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Ústí nad Labem

Trmice, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Ústí nad Labem
Nejnižší podání
4 125 000 Kč
Datum Konání
15.10.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
4 125 000 Kč8 250 000 Kč1 000 Kč250 000 Kč-
1.Rodinný dům č.p. 68Jednáse o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím.Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy jezděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střechabudovy je polovalbová s krytinou z tašek. Součástí střechy je vikýř, střešníokna a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou zpozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodovédveře jsou plastové prosklené. Na dům navazuje terasa. V budově se nachází2 bytové jednotky. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházírozestavěný bazén, kašna a přízemní zahradní domek s volným půdním prostorem.Konstrukce domu je pravděpodobně zděná a její stavebně technický stav je odpovídajícídobré údržbě. Přístup k domu je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Zinženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny a vodovod.Odpady jsou svedeny do jímky.2.Pozemek parc. č. 287,který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost aje ovelikosti 1335 m2, je z části zastavěn plochou pod nedokončenýmbazénem a terasou. Na pozemek parc. č. 287 navazuje pozemek parc. č. 288,který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je ovelikosti 308 m2 a je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 68.Pozemek parc. č. 288 navazuje na pozemek parc. č. 289, který je vKatastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1581 m2 a jez části zastavěn zahradním domkem, nachází se zde také kašna. Pozemky tvoříjeden celek. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a studna. Pozemky jsoumírně svažité, udržované, oplocené.Příslušenstvímpozemku je oplocení, bazén, kašna, zahradní domek. Tyto skutečnosti jsouzohledněny v celkové obvyklé ceně.3.Pozemek - trvalý travní porostPozemekparc. č. 290, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost,je o velikosti 1862 m2. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku senacházejí vzrostlé stromy. Dle územního plánu se nejedná o zastavitelnouplochu. Pozemek navazuje na pozemek parc. č. 289.Předmětnénemovitost se nachází v části obce Koštov města Trmice v Ústeckém kraji,cca 11 km východně od města Teplice, cca 5 km jihozápadněod města Ústí nad Labem a cca 14 km severozápadně od města Litoměřice.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~yilat_1.jpg
obrázek 1/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~bquaw_2.jpg
obrázek 2/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~7atig_3.jpg
obrázek 3/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~ji3ij_4.jpg
obrázek 4/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~4u15l_5.jpg
obrázek 5/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~motxx_6.jpg
obrázek 6/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~tck6s_7.jpg
obrázek 7/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~vy70b_8.jpg
obrázek 8/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~s0b2m_9.jpg
obrázek 9/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077899/Velke/DR00077899~0m39h_10.jpg
obrázek 10/10
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
Dražba pozemků (1 476 m2), okr. Semily
nejnižší podání: 569 500 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 4717/06 -  pozemky v k.ú. Orasice
nejnižší podání: 126 000 Kč
120 EX 289/15-284  rodinný dům v Měrunicích
nejnižší podání: 262 500 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba objektu kovovýroby, okr. Praha - východ
nejnižší podání: 2 266 667 Kč
Dražba bytu 3+1 (71,90 m2), Praha - Žižkov
nejnižší podání: 3 200 000 Kč
Dražba pozemku (2 636 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 43 334 Kč