Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077942

Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím - podíl 1/2, okr. Litoměřice

Vrutice, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím - podíl 1/2, okr. Litoměřice
Nejnižší podání
260 000 Kč
Datum Konání
07.05.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
260 000 Kč390 000 Kč1 000 Kč40 000 Kč-
Draženounemovitostí je samostatně stojící, částečně podsklepený, patrový rodinný důms půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech.Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně technický stav je odpovídajícízanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovypolovalbová s krytinou z tašek. Okna doma jsou dřevěná dvojitá.Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc jepřístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stavnemovité věci je špatný.Z inženýrskýchsítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Přípojky nebylomožné ověřit.Napozemku parc. č. St. 11 se nachází stavba rodinného domu č.p. 42. Pozemek jev Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkovéploše 388 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 38/1,který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 2467 m2a pozemek parc. č. 38/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jakoostatní plocha o celkové ploše 11 m2. Výše uvedené pozemky spolutvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté,neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsoupřístupné přes pozemek parc. č. 1454/1.Nájemnísmlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.Součástínemovité věci jsou IS a porosty. Příslušenstvímnemovité věci je oplocení, kolna.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077942/Velke/DR00077942~lgdeu_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077942/Velke/DR00077942~l1f0p_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077942/Velke/DR00077942~x9p0s_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077942/Velke/DR00077942~ko7vk_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077942/Velke/DR00077942~rbx3f_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Dražba 3402/17 - Rodinný dům v Brně
nejnižší podání: 3 333 333 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba garáže s pozemkem, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 100 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec