Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078028

Dražba prodejny (155 m2), okr. Litoměřice

Lovosice, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Dražba prodejny (155 m2), okr. Litoměřice
Nejnižší podání
1 344 000 Kč
Datum Konání
27.02.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 344 000 Kč3 360 000 Kč1 000 Kč200 000 Kč-
Jednáse o řadový krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen nazákladových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží a volný půdní prostor.V budově se nacházejí bytové jednotky, nebytové a společné prostory.V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálníhoschodiště. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Střecha budovy je sedlovás krytinou z tašek. Součástí střechy je bleskosvod a komín. Fasádadomu je zateplená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikacis chodníkem. Parkování u domu je možné. Draženájednotka č. 205/104 se nachází v budově č.p. 205 v 1. NP a jevyužívána jako prodejna. Jednotka má samostatný vchod. Vchodové dveře doprodejny jsou hliníkové prosklené, opatřené mřížemi. Výlohová okna jsouhliníková. Jádro je zděné. Podlahy jsou pokryty keramickou dlažbou. Obkladyjsou keramické. Dispozičnířešení jednotky: prodejna(74,34 m2), WC (1,80 m2), sklad (74,27 m2),umývárna (4,68 m2).Užitnáplocha jednotky je celkem 155,09 m2. Z inženýrskýchsítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu.Vytápění je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možnéověřit.Nájemnísmlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napozemku parc. č. 437/1 stojí bytový dům č.p. 205. Pozemek je nepravidelnéhotvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha anádvoří, je o velikosti 773 m a je zastavěn plochou pod domem. Pozemek jev podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek jepřístupný přes pozemky ve vlastnictví města nebo státu.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~b324i_1.jpg
obrázek 1/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~sp6pc_2.jpg
obrázek 2/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~9uew1_3.jpg
obrázek 3/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~wm5vx_4.jpg
obrázek 4/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~w32b3_5.jpg
obrázek 5/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~bpax7_6.jpg
obrázek 6/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078028/Velke/DR00078028~0y6qv_7.jpg
obrázek 7/7
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
FORD FOCUS DA3
nejnižší podání: 5 000 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Šumperk
nejnižší podání: 3 160 000 Kč
Dražba pozemků (2 709 m2), okr. Domažlice
nejnižší podání: 48 000 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.