Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078615

Rodinný dům, podíl id 1/2 - Rudná (okr. Praha - západ)

Rudná, okres Praha-západ, kraj Středočeský
Rodinný dům, podíl id 1/2 - Rudná (okr. Praha - západ)
Nejnižší podání
1 505 800 Kč
Datum Konání
24.09.2019 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 505 800 Kč2 258 700 Kč10 000 Kč50 000 Kč-

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na rodinném domě č. p. 389 umístěném na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 358 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc. č. 100/20. Vše zapsáno na LV č. 358 k. ú. Dušníky u Rudné.

Jedná se o zděnou stavbu, tvořenou dvěma částmi. První část je tvořena objektem s jedním nadzemním podlažím a podkrovím a druhá objektem se dvěma nadzemními podlažími. Uvnitř je objekt rozdělen na tři samostatné bytové jednotky. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka povinné. Znaleckému ústavu byl umožněn vstup do vnitřních prostor této jednotky. Zbylé dvě bytové jednotky jsou v užívání rodinných příslušníků. Jedna bytová jednotka se nachází v podkroví objektu. Je přístupná po venkovním krytém schodišti, nebo i chodbou a po schodišti z přízemí. Tato bytová jednotka je dle informací získaných ze strany povinné, po rekonstrukci. Druhá bytová jednotka se nachází ve dvoupodlažní části objektu a je pravděpodobně v původním zhoršeném stavu. Celkový stav nemovité věci je zhoršený. Vzhled exteriéru působí nejednotně.

Exteriér domu je z části v původním stavu a z části v rekonstrukci. Fasáda objektu směřující do ulice je původní, provedena v bílé barvě s rámováním kolem oken. Fasáda na východní straně a část severní je v současné době v rekonstrukci a bez fasádní barvy. Okna objektu jsou v některých částech původní hnědá dřevěná, v rekonstruované části již bílá plastová, Stejně tak i vchodové dveře. Střecha nad jednopodlažní částí je polovalbová s pálenou krytinou. Střecha nad dvoupodlažní částí je sedlová s plechovou krytinou. Hlavní vstup do přízemí domu je na severní straně a je krytý přístřeškem. Další vstup do druhého nadzemního podlaží objektu je na východní fasádě. Ke vstupu se lze dostat po krytém schodišti. Na východní straně navazuje na objekt rozestavěná veranda a kolny. Objekt je vytápěn kamny na tuhá paliva. Zásobování vodou je zajištěno studnou. Odpadní vody jsou svedeny do jímky.

Interiér zpřístupněné části objektu je v udržovaném stavu. V této části se nachází pokoj, obývací pokoj, kuchyně, chodba, koupelna se sprchovým koutem. Z chodby je přístupné schodiště do sklepa a do druhého nadzemního podlaží. V roce 2018 byla v této části vyměněna kuchyňská linka, interiérové dveře a podlahová krytina.

Zahrada domu je umístěna za domem. Nachází se zde přístřešek pro automobil a kryté posezení a kolny. Dále jsou na pozemku vzrostlé stromy. Plochy pozemku jsou z části zpevněné betonovou dlažbou a z části travnaté. Pozemek je oplocen z části pletivovým plotem s betonovou podezdívkou a z části dřevěným plotem s podezdívkou. Vstup a vjezd na pozemek je možný plechovými vraty s dřevěnou výplní a brankou z ulice Jinočanská. Parkování je možné na pozemku za vraty a pod přístřeškem. Objekt je od silniční komunikace oddělen dlážděným chodníkem a travnatým pruhem.

Znaleckému ústavu byl umožněn přístup do části vnitřních prostorů nemovité věci a na pozemek, je tudíž znám technický stav části vnitřních prostorů.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 358 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 425 m2. Parcela parc. č. 100/20 je vedena jako zahrada a má výměru 151 m2.

Zastavěná plocha domu činí odhadem 150 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 170 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici. Plocha pozemku zahrady činí 151 m2, celková výměra pozemků dohromady pak 576 m2.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~ymc70_1.jpg
obrázek 1/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~lr936_2.jpg
obrázek 2/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~rp00j_3.jpg
obrázek 3/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~58ap6_4.jpg
obrázek 4/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~co7gb_5.jpg
obrázek 5/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~h4sjx_6.jpg
obrázek 6/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~nfqdk_7.jpg
obrázek 7/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~bjphm_8.jpg
obrázek 8/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~7s4pl_9.jpg
obrázek 9/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~i9mwb_10.jpg
obrázek 10/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~0bowa_11.jpg
obrázek 11/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~kwohs_12.jpg
obrázek 12/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~h45xn_13.jpg
obrázek 13/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~bsmux_14.jpg
obrázek 14/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~93tto_15.jpg
obrázek 15/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~w6sxq_16.jpg
obrázek 16/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~lsgxu_17.jpg
obrázek 17/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~5bp0h_18.jpg
obrázek 18/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~5lpp0_19.jpg
obrázek 19/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078615/Velke/DR00078615~p7q9i_20.jpg
obrázek 20/20
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Křivánek Lukáš, Mgr.

IČO: 01825992   DIČ:
T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Telefon 353 224 896
www.eukv.cz
e-mail: podatelna@eukv.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
Dražba pozemků (1 476 m2), okr. Semily
nejnižší podání: 569 500 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 289/15-284  rodinný dům v Měrunicích
nejnižší podání: 262 500 Kč
120 EX 4717/06 -  pozemky v k.ú. Orasice
nejnižší podání: 126 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba bytu 3+1 (71,90 m2), Praha - Žižkov
nejnižší podání: 3 200 000 Kč
Dražba pozemku (2 636 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 43 334 Kč
Dražba objektu kovovýroby, okr. Praha - východ
nejnižší podání: 2 266 667 Kč