Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079359

DRAŽBA 12067/10_02 - Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

Milčice, okres Nymburk, kraj Středočeský
DRAŽBA 12067/10_02 - Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk
Nejnižší podání
166 667 Kč
Datum Konání
15.04.2020 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
166 667 Kč250 000 Kč3 000 Kč15 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a 1/80

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ovelikosti id. 1/16 na pozemcích

parc. č.2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 a id. 1/80 na pozemcích

parc. č.2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházejících se v obci Sadská, okres Nymburk.

 

Oceňovanépozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26 a 2556/26jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2555/3 je vkatastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Celková plocha pozemků činí 6.088m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plocha bydlení - individuálníměstské s výjimkou části pozemku parc. č. 2556/31, která je regulována jakoplocha smíšená - obytná městská a jako veřejná prostranství s převahouozelenění.

 

Pozemkyparc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku parc.č. 2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č.2554/26 a 2556/31 vede nadzemní vedení VN.

 

Pozemkyjsou rovinaté a bez oplocení. Na části pozemků rostou listnaté stromy a keře, částpozemků je bez porostů. Přístup k pozemkům je přes soukromé pozemky cizích subjektů- věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není zřízeno.

 

Pozemkyjsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079359/Velke/DR00079359~sfj83_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079359/Velke/DR00079359~s0mtx_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.