Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079483

Dražba podílu id. 1/3 na zemědělských pozemcích v obci Přestavlky, okres Přerov

Přestavlky, okres Přerov, kraj Olomoucký
Dražba podílu id. 1/3 na zemědělských pozemcích v obci Přestavlky, okres Přerov
Nejnižší podání
381 400 Kč
Datum Konání
04.06.2020 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
381 400 Kč572 000 Kč5 000 Kč40 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 432 - trvalý travní porost, o výměře 1.872 m2; a pozemku p.č. 491 - orná půda, o výměře 7.058 m2; vše v k.ú. Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov.Pozemek p.č. 432 se nachází v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po částečně zpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 491 je situován v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.Dle platného územního plánu obce Dobrčice jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 432 - plochy stabilizované „NS - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní a ochranná a protierozní.“ p.č. 491 - pozemek z části v plochách změn a v plochách změn 2. etapy „SV - plochy smíšené obytné - venkovské“ a z části v plochách změn „ZS1 - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - předzahrádky“ a „ZV - plochy veřejných prostranství.“
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079483/Velke/DR00079483~ykigg_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.