Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079486

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 7/48, okr. Česká Lípa

Mimoň, okres Česká Lípa, kraj Liberecký
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 7/48, okr. Česká Lípa
Nejnižší podání
70 000 Kč
Datum Konání
23.06.2020 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
70 000 Kč105 000 Kč1 000 Kč20 000 Kč-
Jedná se o samostatně stojící,nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a půdou. Budova jepravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená ajejí stavebně – technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střechabudovy je mansardová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jekomín, střešní otvor a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsouz pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Vchodové dveřejsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocenázahrada, na které se nachází kolna ve špatném technickém stavu a přístřešek.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpadyjsou svedeny do jímky. Pozemek parc. č. 4514 je zčásti zastavěn plochou poddomem. Zbývající část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazujepozemek parc. č. 4515, pozemky spolu tvoří jeden celek. Zahrada je rovinatá,travnatá, neudržovaná a oplocená dřevěným oplocením. Součástí nemovité věcijsou IS, jímka, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvímnemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079486/Velke/DR00079486~q3vbo_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079486/Velke/DR00079486~qmywk_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079486/Velke/DR00079486~nn3xu_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych