Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079574

DRAŽBA - 506/13_02 - Podíl 1/4 na pozemcích v Hradci Králové

Hradec Králové, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký
DRAŽBA - 506/13_02 - Podíl 1/4 na pozemcích v Hradci Králové
Nejnižší podání
223 333 Kč
Datum Konání
10.06.2020 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
223 333 Kč335 000 Kč5 000 Kč25 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Pozemek parc. č.113/3 je veden v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy lesůrekreačních. Podle lesní hospodářskéosnovy se jedná o výběžek lesa při okraji lesního komplexu. Na pozemku senachází trvalé porosty (olše, smrk). Pozemek parc. č. 119/4 je v katastrunemovitostí veden jako vodní plocha a územní plán stanoví, že se jedná o vodnítoky a vodní plochy obecné. Pozemek parc. č. 120/5 je v katastru nemovitostíveden jako orná půda a dle územního plánu se jedná plochy orné půdy. Pozemkyjsou rovinaté, bez oplocení a přístupné po zpevněné obecní cestě. Parkovacímožnosti jsou v blízkosti pozemků.

 

Celkováplocha pozemků činí 12.004 m2. Pozemek parc. č. 126/16 o rozloze 302 m2 je vkatastru nemovitostí veden jako orná půda. Územní plán stanovení, že plochapozemku je regulována jako smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby.Pozemek je rovinatý, bez porostů a oplocený pletivem do ocelových sloupků. Přístupk pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkování je možné přímo upozemku. Pozemek je bez inženýrských sítí, ale je zde pravděpodobně možnostnapojení na všechny inženýrské sítě v obci.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079574/Velke/DR00079574~3b5qu_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda