Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079856

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/28, okr. Chrudim

Hluboká, okres Chrudim, kraj Pardubický
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/28, okr. Chrudim
Nejnižší podání
12 000 Kč
Datum Konání
22.09.2020 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
12 000 Kč18 000 Kč2 000 Kč6 000 Kč-
Rodinný dům č.p. 62 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 32 a p.č. 63Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit)rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt jesituovaný do půdorysného nepravidelného tvaru, nachází se v centrální části obce Hluboká, vřadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hluboká 62,539 73 Hluboká. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitémterénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, napozemku p.č. 708/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenskéhonáměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod. Vnitřnídispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmětocenění zpřístupněn.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dleodborného odhadu zpracovatele přes 65 roků. V průběhu své celkové životnosti objektpravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla vposledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dniocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejšíchstavebních úprav).
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079856/Velke/DR00079856~2nhvw_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: