Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080097

Dražba podílů zemědělských pozemků (7 288 m2) - podíl 1/3, (6 442 m2) - podíl 1/6 a (2 205 m2) - podíl 1/6, okr. Vyškov

Dražovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
Dražba podílů zemědělských pozemků (7 288 m2) - podíl 1/3, (6 442 m2) - podíl 1/6 a (2 205 m2) - podíl 1/6, okr. Vyškov
Nejnižší podání
49 340 Kč
Datum Konání
05.11.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
49 340 Kč74 010 Kč1 000 Kč15 000 Kč-
LV 664 Oceňovanépozemky parc. č. 3736/1, parc. č. 3736/2 a parc. č. 3937 se nacházejí cca 1,3km severovýchodně a cca 350 m jižně od okraje zastavěné části obce Dražovice.Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostíjsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 7 288 m2. Pozemky parc.č. 3736/2 a parc. č. 3736/1 je na severovýchodní straně ohraničený keřovýmporostem a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 3937 je na jižní a západnístraně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování bylypozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 3937 vede nezpevněná cestanacházející se na pozemku parc. č. 3936, který je ve vlastnictví obceDražovice.  LV 251 Oceňovanýpozemek parc. č. 4147 se nachází cca 450 m severozápadně od okraje zastavěnéčásti obce Dražovice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. VKatastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 442 m2.Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se vlánu. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemekudržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemkuparc. č. 3526, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.  LV 249 Oceňovanýpozemek parc. č. 3617 se nachází cca 300 m severně od okraje zastavěné částiobce Dražovice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastrunemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 205 m2.Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se vlánu. Pozemek je svažitý k západní straně. V době oceňování byl pozemekudržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se napozemku parc. č. 3526, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Součástíoceňované nemovité věci jsou porosty.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~0gb2q_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~gaa49_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~sij5c_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Dražba bytové jednotky 3+1 v obci Opava
nejnižší podání: 1 143 400 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba zemědělského pozemku (1 140 m2), okr. Přerov
nejnižší podání: 266 667 Kč