Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080166

DRAŽBA 1334/20 - 2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice, okres Praha

Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha
DRAŽBA 1334/20 - 2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice, okres Praha
Nejnižší podání
3 774 667 Kč
Datum Konání
18.11.2020 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
3 774 667 Kč5 662 000 Kč30 000 Kč300 000 Kč-

Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Hlavní město Praha, v obci Praha,k.ú. Cholupice.

Rodinný dům č.p. 20, součást pozemku parc.č. 56 se nachází při ul. Ražická,poblíž zastávky bus „Cholupické náměstí“.

 

1) Pozemky:

Výčet pozemků na LV č. 501:

Parc.č. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2

Parc.č. 413 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2

Parc.č. 414 ovocný sad o výměře 4 889 m2

Parc.č. 412/2 trvalý travní porost o výměře 5 982 m2

Pozemek parc.č. 56 je v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domuč.p. 20, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na němrodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy.

Pozemky parc.č. 413 a 414 jsou v jednotném funkčním celku se stavbourodinného domu č.p. 101. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinnýdům, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemkůve funkčním celku činí 4 976 m2.

 

2) stavby:

- Rodinný dům č.p. 20, jež je součástí pozemku parc.č. 56

Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP apůdou pod sedlovou střechou, s navazující garáží. Svislé obvodové konstrukcejsou kombinované - kamenné a cihelné. Střecha je sedlová se střešní krytinou ztašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou vápenné, zvětší části opadané. Okna jsou jednoduchá. Objekt je napojen na přípojkyinženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu a vodu. Ostatní sítě nebylo možnozjistit.

 

Zastavěná plocha objektu činí cca 150 m2. Výměru obytné části domu znalecodhaduje na cca 80 m2.

 

3) Rodinný dům č.p. 101, jež je součástí pozemku parc.č. 413

Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, s jednímNP a podkrovím pod valbovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svisléobvodové konstrukce jsou kombinované - zděné z tvárnic a cihel. Střecha jevalbová se střešní krytinou z osinkocementových šablon.Klempířské konstrukcejsou provedeny. Fasádní omítky chybí. Okna – chybí.  Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci,dle prohlídky exteriéru se jedná o hrubou stavbu.  Napojení na IS nebylo možno zjistit.

 

Zastavěná plocha objektu činí 87 m2.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080166/Velke/DR00080166~m31m5_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080166/Velke/DR00080166~r9m18_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: