Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080167

Dražba podílu id. 1/2 na areálu v obci Kopidlno, okres Jičín

Lipová 638, 507 32 Kopidlno, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Dražba podílu id. 1/2 na areálu v obci Kopidlno, okres Jičín
Nejnižší podání
1 066 700 Kč
Datum Konání
16.02.2021 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 066 700 Kč1 600 000 Kč10 000 Kč100 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech, a to: pozemku p.č. St. 875 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 598 m2, jehož součástí je stavba: Kopidlno, č.p. 638, ubyt. zař.; pozemku p.č. St. 876 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. St. 877 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 157 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. St. 882 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. 75/1 - ostatní plocha, o výměře 3.159 m2; pozemku p.č. 75/3 - zahrada, o výměře 10 m2; pozemku p.č. 76/10 zahrada, o výměře 113 m2; pozemku p.č. 76/11 - zahrada, o výměře 804 m2; pozemku p.č. 1051/2 - ostatní plocha, o výměře 1.140 m2; pozemku p.č. 1080 - ostatní plocha, o výměře 1.544 m2; a pozemku p.č. 1328 - ostatní plocha, o výměře 485 m2; vše v k.ú. Kopidlno, obec Kopidlno, okres Jičín, které tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, žumpu.Areál sestává z těchto staveb:I) Objekt č.p. 638 - ubyt. zař, na pozemku p.č. St. 875Jedná se o dřevěný, montovaný objekt se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1988. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.II) Rozestavěný rodinný dům, na pozemku p.č. St. 876Jedná se o zděný rodinný dům pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru jako samostatně stojící. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, žumpu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1991. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.III) Rozestavěný objekt, na pozemku p.č. St. 877 - „kotelna“Jedná se o přízemní, zděný objekt pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1991. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.IV) Rozestavěný objekt, na pozemku p.č. St. 882 - „hasičské zbrojnice“Jedná se o přízemní, zděný objekt pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1993. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~2ey51_1.jpg
obrázek 1/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~opsqs_2.jpg
obrázek 2/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~acjs7_3.jpg
obrázek 3/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~swqmx_4.jpg
obrázek 4/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~h3h9v_5.jpg
obrázek 5/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~nubgn_6.jpg
obrázek 6/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080167/Velke/DR00080167~i2y7q_7.jpg
obrázek 7/7
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba bytu (98,71 m2), Praha - Holešovice
nejnižší podání: 6 826 667 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor