Karta veřejné zakázky / výběrového řízení VR18193

MORAVOLEN HOLDING a.s.

IČO: 25551426   DIČ: CZ 25551426
Krátká 2, 787 01 Šumperk
Telefon 721 840 961, 602 744 928, 583 301 555  Fax 583 301 560
www.moravolen.cz
e-mail: jhuf@moravolen.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    

Elektrárna na biomasu k.ú. Návsí, okr. Frýdek - Místek

Předmětem výběrového řízení je soubor pozemků, staveb a technologických zařízení tvořící majetkovou podstatu dlužnice.Jde o elektrárnu na biomasu tvořící technologii na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na spalování biomasy umístěné v nepodsklepené budově na pozemku p. č. 54/14 v k.ú. Návsí a kompletní VN zařízení v kioskové železobetonové trafostanici na pozemku p. č. 54/15 v k.ú. Návsí. Součástí technologie je rovněž 22 kV kabelové vedení vyvedení výkonu od trafostanice na pozemku p. č. 54/15 v k.ú. Návsí ke stožáru vysokého napětí ČEZ Distribuce č. 7G; vedení 22 kV č. 08 na p. č. 93/16 v k.ú. Návsí; v zemi uložené předizolované teplovodní potrubí vedoucí od objektu kotelny na p. č. 54/14 v k.ú. Návsí do objektu sušárny FEP a.s. na p. č. 54/10 v k.ú. Návsí a odtud následně do rodinného domu na p. č. 86 v k.ú. Návsí a dále až k bytovému domu na p. č. 14/3 v k.ú. Návsí. Výrobna byla ve zkušebním provozu od 1.11.2013 do 31.10.2014. Instalované zařízení vyrábělo spalováním biomasy (zelené štěpky – odpad z těžby dřeva z lesa, včetně větví a podrcená kůra apod.) elektrickou energii a teplo.Elektrická energie byla dodávána přes vlastní kabelové vedení do el. sítě na základě smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě VN nebo VVN s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28. 11. 2013.Část tepla, které bylo zařízení schopno dodávat, mělo být dodáváno do sousedního areálu pily. Teplo bylo dodáváno pomocí podzemního potrubí na sousední pilu a dále pro vytápění 1 RD a 3 bytových domů vzdálených cca 500 metrů. Dále byla nachystána příprava na dodávku tepla pro část pozemků, které odkoupilo město na sever od elektrárny. Areál se nachází v okrese Frýdek-Místek v obci Návsí, po pravé straně silnice č. 474 při příjezdu od Třince do obce Návsí, odbočením vpravo za autobusovým nádražím do ulice Dlouhé, ze které je velice dobře přístupný pro osobní i kamionovou dopravu.Areál má dva vjezdy, přičemž hlavní vjezd je opatřen tenzometrickou váhou. Areál je situován v prostoru mezi řekou Olší a areálem pily, na kterou bezprostředně navazuje. Dále věcné břemeno chůze a jízdy zapsané na LV č. 4203 umožňuje přístup do areálu pily. Stavba je umístěna v zátopové oblasti řeky Olše v záplavovém území, je však podle podmínek stavebního úřadu +-0,00 stavby 1 metr nad nad hranicí stoleté vody.Dešťové vody jsou svedeny na okolní manipulační plochy areálu FEP, a.s. kde je zajištěn odvod do veřejné kanalizace.

Základní údaje o veřejné zakázce
Předmět řízení: veřejná zakázka - prodej
Způsob
Typ řízení: obálková metoda
Fotodokumentace
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~93cmx_1.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~j0fkq_2.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~i1iwy_3.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~6bbiq_4.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~2du90_5.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~60f54_6.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~epxuu_7.jpg
fotogalerie VR18193
Thumbnail image for /_Data/Rizeni/Obrazky/VR00018193/Velke/VR00018193~9p86d_8.jpg
fotogalerie VR18193
Datum vyhlášení Nabídky do Cena zakázky Kauce
24.06.2019 28.08.2019 -
(nestanovena)
1 000 000 Kč
splatná do 28.08.2019

Termíny prohlídek

  • 10.07.2019 10:00 hod.
  • 07.08.2019 10:00 hod.

Zadavatel

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, IS dlužnice Energetika Návsí s.r.o.

Kontaktní informace

Ing. Jaroslav Huf
+ 420 602 744 928

Přílohy

Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 240 000 Kč
Dražba zemědělského pozemku (868 m2), okr. Hodonín
nejnižší podání: 14 000 Kč
Dražba garáže, okr. Prostějov
nejnižší podání: 96 666 Kč
Dražba pozemků (8 053 m2), okr. Frýdek-Místek
nejnižší podání: 118 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Porsche Cayenne S 92A
nejnižší podání: 200 000 Kč
Škoda Rapid
nejnižší podání: 50 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemků (11 383 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 648 000 Kč