Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba zemědělských pozemků (1 647 m2) - podíl 5/24, okr. Uherské Hradiště

spisová značka 130 EX 2058/20-57/E 1

ukončena 08.06.2021 10:08

vydraženo za: 10 860 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku (zahrada) v obci Vlčnov, okres Uherské Hradiště

spisová značka 139EX 16184/17

ukončena 08.06.2021 14:16

vydraženo za: 13 000 Kč

120 EX 289/15 - rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím v obci Měrunice, okres Teplice

spisová značka 120 EX 289/15

ukončena 09.06.2021 12:07

vydraženo za: 1 230 000 Kč

120EX7622/16-128 podíl 1/10 pozemků v k.ú. Jírovice, okres Benešov

spisová značka 120EX7622/16-128

ukončena 09.06.2021 11:59

vydraženo za: 67 000 Kč

120EX7622/16-127 podíl 1/10 pozemků v k.ú. Bystřice u Benešova, okres Benešov

spisová značka 120EX7622/16-127

ukončena 09.06.2021 11:33

vydraženo za: 27 900 Kč

Dražba pozemku (601 m2), okr. Šumperk

spisová značka 197 EX 89279/13-117

ukončena 09.06.2021 13:57

vydraženo za: 450 000 Kč

Dražba podílu id. 1/12 na pozemku (orná půda) v obci Měnín, okres Brno-venkov

spisová značka 139EX 07883/15

ukončena 09.06.2021 14:05

vydraženo za: 20 000 Kč

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Ústí nad Orlicí

spisová značka 197 EX 4049/19-96

ukončena 10.06.2021 11:26

vydraženo za: 2 155 000 Kč

Dražba podílu id. 203/20226 na lesních pozemcích v obci Prostřední Bečva, okres Vsetín

spisová značka 139EX 17409/19

ukončena 10.06.2021 14:00

vydraženo za: 43 954 Kč

Dražba podílu id. 3/12 na lesních pozemcích v obci Dolní Lhota a Velká Polom, okres Ostrava-město

spisová značka 139EX 12123/18

ukončena 14.06.2021 14:00

vydraženo za: 6 660 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.